Kindergebit

Kies voor gaaf!

Vanaf 2012: alle kinderen (weer) een gezond gebit!

Een gezond melkgebit leidt tot een gezond blijvend gebit, en vormt het fundament voor een gezond lichaam. Jarenlange inspanning door tandartsen en andere bij de mondzorg betrokken professionals heeft ertoe geleid dat ruim driekwart van de Nederlandse jeugd een gaaf of gesaneerd gebit heeft. Een resultaat om trots op te zijn.

Maar er lijkt sprake van een kentering. Gaat het bij de meeste kinderen nog steeds goed tot zeer goed, bij een kwart is wel iets aan de hand, en bij een deel daarvan is zelfs sprake van een zorgwekkende situatie. Daar komt bij dat vooral de jongste kinderen te weinig naar de tandheelkundige praktijk gaan. Deze verslechterende tendens bij de jeugd tot vijftien jaar wordt ook bevestigd door het Signalement Mondzorg van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Tijd dus om het tij te keren!

De NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering Tandheelkunde) nam vorig jaar het initiatief voor Kies voor gaaf! – een uniek programma waarin een samenhangend beleid voor de mondgezondheid van kinderen wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Samen met alle partijen die iets voor het kindergebit kunnen betekenen, zet de NMT de tandheelkunde voor kinderen nadrukkelijk op de kaart. Tandartsen, mondhygiënisten, verzekeraars, GGD-en, Ivoren Kruis, ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, gemeenten en scholen: iedereen in actie, zodat vanaf 2012 alle kinderen in Nederland vanaf 2 jaar.

2 x per dag hun tanden poetsen

2 x per jaar naar de tandarts of mondhygiënist gaan

Eén succes is reeds bereikt: de leeftijdsgrens voor de tandheelkunde in de basisverzekering is per 1 januari 2008 opgetrokken van 18 naar 22 jaar.

Bij Tandartsenpraktijk Wijert-Zuid is het al langer gebruik om de periodieke controle op de individuele patiënt af te stemmen. Bij kinderen betekent dit vrijwel zonder uitzondering twee keer per jaar.  U kunt uw kinderen (jonger dan twee) altijd met uw eigen controle meenemen. We kunnen dan al eventuele problemen signaleren. Vanaf 2 jaar schrijven we hen ook in het patiëntenbestand in zodat er periodieke controles uitgevoerd kunnen worden.