Orthodontie

Orthodontie/Beugel

Als tanden ver naar voren of scheef staan, kan een behandeling met een beugel ervoor zorgen dat de tanden weer recht komen te staan. Ook wanneer er te weinig ruimte is in het gebit, of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugelbehandeling de oplossing zijn. Deze beugelbehandeling, ook wel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door de tandarts of een orthodontist. Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën: afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken en afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit. Veel patiënten hebben een combinatie van beide.

Wat is orthodontie?

De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. In de eerste, de actieve fase, worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd met behulp van een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Ook combinaties zijn mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast.

In de tweede fase, ook wel retentiefase genoemd, wordt het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel. Na de behandeling kunnen tanden nog verschuiven; dit gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen. Uw behandelaar zal u informeren hoe ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Waarom een beugel?

Voor veel mensen speelt de esthetiek van een regelmatig gebit een belangrijke rol. Toch is het minstens zo belangrijk dat een gebit met rechte tanden veel meer kans maakt om gezond te blijven. Een regelmatig gebit met rechte tanden zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Sommige tandposities kunnen leiden tot ernstige schade van het tandvlees, vergroeide kaken tot een asymmetrie in het gezicht. Bovendien kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen. De gezondheid staat dus voorop, de aantrekkelijke glimlach is een zeer prettige bijkomstigheid.

Op welke leeftijd wordt een beugelbehandeling toegepast?

In principe is een beugelbehandeling op elke leeftijd mogelijk. De conditie en het onderhoud van het gebit moeten wel goed zijn. Voor jeugdige patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en vijftien jaar. Op die leeftijd kan de kaakgroei nog worden beïnvloed en kan er gebruik worden gemaakt van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.

Soorten beugels

Er zijn ontzettend veel afwijkingen die reden geven voor een behandeling. Verschillende afwijkingen vragen om een specifieke toepassing en dus een specifieke beugel.

Behandelingsduur

Meestal duurt de actieve beugelbehandeling twee tot drie jaar. Soms is echter ook een veel kortere behandelingsduur mogelijk. Na die tijd volgt een retentieperiode van minstens één jaar. De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Als eerste zijn gebitsontwikkeling, de groei, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt van invloed. Bovendien is de biologische reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de beugelbehandeling bij iedere patiënt verschillend. Het is daarom meestal lastig aan te geven hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren.

Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (blokbeugel). Daarna kunnen de tanden zelf rechtgezet worden. Deze vorm van behandelen duurt ongeveer twee à drie jaar en komt veel voor bij de correctie van grote overbeten. Soms bestaat de behandeling alleen uit kleine correcties van de stand van de voortanden. Dergelijke behandelingen duren meestal niet langer dan een jaar. Voor de start van de behandeling geeft de behandelaar hierover informatie. Na de behandeling kunnen ook nog veranderingen in het gebit optreden. Daarom adviseert de behandelaar vaak een retentiebeugel te dragen.

Orthodontie voor volwassenen

Tanden kunnen gedurende het hele leven worden verplaatst. Orthodontie bij volwassenen is daarom ook zeer goed mogelijk. Meer dan een kwart van de mensen die zich in Nederland bij een orthodontist melden zijn ouder dan 18 jaar. Er zijn zelfs mensen van boven de 60 jaar die worden behandeld met een beugel.

Bij iedere leeftijd en conditie van het gebit past een op maat gesneden behandeling. De behandelaar kan na een onderzoek informatie geven of –  en op welke manier – behandeling mogelijk is. De belangrijkste factoren of een orthodontische behandeling mogelijk is, zijn de kwaliteit van de tanden en de conditie van het tandvlees en het omgevende bot en weefsel waarin de tanden vastzitten. Bij volwassenen is het uiterlijk van de beugel een belangrijk item. De behandelaar kan u informeren over de mogelijkheden met minder zichtbare beugels bijvoorbeeld Invisalign.